Skip to main content
Dr. Rok Ciglič


+386 1 470 63 65

rok.ciglic@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013

Raziskovalna področja
regionalna geografija, geografski informacijski sistemi, varstvo okolja, tipizacija Slovenije

Ostale dejavnosti
- glavni (so)urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica (2020-)
- vodja inštitutskega Oddelka za geografski informacijski sistem (2014-2021)
- upravnik in član uredniškega odbora znanstvene revije Geografski vestnik (2011-2020)
- član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Geobalcanica (2015-)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2014-)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem (2015-)
- sourednik zbirke Naravne nesreče (2011-)
- član uredniškega odbora zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2010-)
- kartograf zbirke Vodniki Ljubljanskega geografskega društva (2009-2015)
- referent za založništvo pri Ljubljanskem geografskem društvu (2009-2015)
- podpredsednik Društva mladih geografov Slovenije (2004-2006)
- koordinator programa SCGIS Scholarship program za Slovenijo (2011-)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Evaluating suitability of numeric raster data layers according to landscape analysis scale: case study, NE Slovenia. Vabljeno predavanje v okviru seminarja GIS und Fernerkundung in der Landschaftsanalyse Geokolloquium, University of Graz, Institute for geography and regional science, Gradec, Avstrija, 12. 6. 2019
- Determination of natural landscape types at local (municipality) level with machine learning and statistical methods. Predavanje na regionalni letni konferenci Mednarodne geografske zveze, Krakov, Poljska, 22. 8. 2014
- Europe's landscape hotspots. Predavanje na konferenci. EUROGEO Conference. Geography: linking tradition and future, Bruges, 10. 5. 2013 (soavtor D. Perko).
- Evaluating Data Layers According to the Scale of Landscape Classification. Predavanje na konferenci. Esri European User Conference, Oslo, Norveška, 16. 10. 2012
- Evaluation of digital data for determination of natural landscape types in Slovenia. Predavanje na simpoziju. »Landscapes: perceptions, understanding, awareness and action«, Bukarešta, Rašnov, Romunija, 9. 4. 2011
- Podpora odločanju z GIS. Predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 3. 11. 2011
- Uporaba odločitvenih dreves (decision trees) v geografiji. Predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 12. 4. 2010
- Spatial Potentials for Development of Settlement System. Predavanje na konferenci. 13th Annual Conference of Society for Conservation GIS, Monterey, ZDA, 10. 7. 2010

 

Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, Ljubljana, 2022
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika (podelila Zveza geografov Slovenije, 2015)

- Ciglič, R., Čonč, Š., Breg Valjavec, M. 2022: The impact of digital elevation model preprocessing and detection methods on Karst depression mapping in densely forested Dinaric mountains. Remote Sensing 14.

- Ciglič, R., Štrumbelj, E., Češnovar, R., Hrvatin, M., Perko, D. 2019: Evaluating existing manually constructed natural landscape classification with a machine learning-based approach. Journal of Spatial Information Science 18.
- Ciglič, R., Perko, D. 2017: A method for evaluating raster data layers according to landscape classification scale. Ecological informatics 39.
- Ciglič, R., Perko, D. 2015: Modelling as a Method for Evaluating Natural Landscape Typology: The Case of Slovenia. Landscape Analysis and Planning. Heidelberg.
- Ciglič, R., Oštir, K. 2014: Application of MODIS products to analyze forest phenophases in relation to elevation and distance from sea. Journal of applied remote sensing 8-1. Bellingham.
- Ciglič, R., Perko, D. 2013: Pokrajinske vroče točke Evrope. Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 53-1. Ljubljana.

Terasirane pokrajine (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
ClimAlpTour (aplikativni • 01. september 2008 - 01. september 2011)
CapHaz-Net (okvirni_program • 01. junij 2009 - 31. maj 2012)
Slovenski eksonimi (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Naravne nesreče brez meja (bilateralni • 01. oktober 2011 - 30. september 2014)
Naravni pokrajinski tipi Slovenije (aplikativni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Določanje naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni (01. november 2013 - 30. junij 2015)
Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije (aplikativni • 01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije (mednarodni_raziskovalni • 01. november 2017 - 31. oktober 2020)
Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje (aplikativni • 01. marec 2016 - 28. februar 2019)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Koncept soodvisnosti v krasu: povezanost vrtač in jam z vidika antropogenih vplivov (01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Upravljanje lavinske nevarnosti s pomočjo klasifikacije reliefa (raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Vpliv novih podnebnih razmer na snežne plazove v Sloveniji (raziskovalni • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Ključne besede
geografija
kvantitativne metode
pokrajinska ekologija
tipizacija Slovenije
varstvo okolja
geografski informacijski sistemi
regionalna geografija