Dr. Blaž Komac

Vodja Oddelka za naravne nesreče00 386 30 485 554

blaz.komac@zrc-sazu.si
Izobrazba
Doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005
Magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000

Raziskovalna področja
Fizična geografija, geomorfologija, geografija naravnih nesreč, paleoklima, geografski informacijski sistemi

Ostale dejavnosti

 • član Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo (E-STAG) pri Uradu OZN za zmanjševanje naravnih nesreč (UN DRR) (od 29. 3. 2018)
 • podpredsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
 • glavni urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, ki je od 2011 vključena v Scopus in Science citation index expanded – SCIE (2004–)
 • glavni urednik revije Ujma, ki jo izdaja Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije,
 • docent na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper (do 2015),
 • soorganizator Ušeničnikovega dneva – trienalnega simpozija Naravne nesreče v Sloveniji,
 • sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče (do 2015),
 • član Komisije za nevarnost in ogroženost pri Mednarodni geografski zvezi,
 • tajnik Geomorfološkega društva Slovenije (2001–2011)
 • član Komisije za sanacijo plazu Stože nad Logom pod Mangartom, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije (november 2000–januar 2001)
 • referent za predavanja Ljubljanskega geografskega društva (2001–2005).
Univerzitetna Prešernova nagrada za študente, Univerza v Ljubljani, 2001
Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2004

ČLANKI

 

POROČILA

 

KNJIGE

Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Reliefna členitev Slovenije ( aplikativni • 01. februar 2008 - 01. januar 2010)
Slovenski eksonimi ( aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Terasirane pokrajine ( aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije ( aplikativni • 01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje ( aplikativni • 01. marec 2016 - 28. februar 2019)
Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije ( mednarodni_raziskovalni • 01. november 2017 - 31. oktober 2020)
Naravne nesreče kot dejavnik pokrajinskih sprememb ( bilateralni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)