IRSCHEN: Interdisciplinarna odpornost skozi izobraževalno mrežo znanosti in kulturne dediščine

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Zvezdana Modrijan
 • Naslov v izvirniku

  Interdisciplinary Resilience through Science and Cultural Heritage Education Network

 • Sodelavci

  Lucija Lavrenčič, Agata Tomažič
 • Šifra

  (IRSCHEN)– 2020-1-AT01-KA226-HE-092503

 • Trajanje

  od 01. april 2021 do 31. marec 2023
Opis


https://tamonopatia.org/irschen/

Pomen digitalizacije, ustvarjalnosti in kulturne zavesti je še posebej poudarjen v trenutnih razmerah v času pandemije COVID-19. Pridobiti moramo nove veščine in kompetence, ki krepijo ustvarjalni potencial in s tem prispevajo k odpornosti izobraževalnega, kulturnega in ustvarjalnega sektorja. V projektu sodelujejo izobraževalje / akademske institucije in zasebnimi podjetji, ki v njem vidijo veliko priložnost za uspeh in izboljšanje spretnosti in ponudb v smislu novih orodij in digitalnih kompetenc ter IKT in tehnik vizualizacije.

S to interdisciplinarno mrežo lahko vsi partnerji izboljšajo in spodbudijo tehnične veščine, medijsko pismenost in zavedanje o naši skupni kulturni dediščini, hkrati pa krepijo našo solidarnost in premagujejo negativne učinke pandemije. Digitalna preobrazba območij evropske kulturne dediščine (EKD) na področju arheologije in njeno prilagajanje potrebam študentov omogoča družbeno in izobraževalno dodano vrednost. Mogoče je spoznati različne oddaljene kraje, ki so zelo pomembni za naše skupne vrednote, zlahka prenesti znanje o EKD in spoznati podobnosti, ki nas združujejo, tudi brez fizične mobilnosti.

V projektu sodeluje 7 partnerjev iz Avstrije, Italije, Slovenije in Grčije.

Od 12. 7 do 1. 8. 2021 je v okviru projekta potekalo arheološko izkopavanje poznoantične višinske utrjene naselbine Burgbichl pri Irschnu, ki ga je organizirala Univerza v Innsbrucku, vodila pa izr. prof. mag. dr. Gerald Grabhher in mag. dr. Barbara Kainrath.