MED IZROČILOM IN SEDANJOSTJO - ETNOLOŠKE RAZISKAVE

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Projekt obsega primerjalne in analitične raziskave pripovednega in poetičnega izročila Beneške Slovenije ter sintetične in leksikalne študije ljudskega stavbarstva, planšarstva, družbenih odnosov, šeg, verovanj in pripovedništva s celotnega slovenskega etničnega ozemlja.


Ključne besede
pripovedništvo
etnologija
kulturna dediščina
ljudska kulturaRaziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220