Taksonomske, horološke in fitocenološke raziskave skupin Hieracium villosum in H. bifidum (Compositae) v Češki republiki in Sloveniji

bilateral project
Osnovni Podatki

Opis

Cilj projekta je bil primerjati razširjenost ter fitocenološko pripadnost izbranih taksonov iz obeh polimorfnih skupin škržolic za območji Slovenije in Češke in njihova taksonomska obdelava.