Dr. Benjamin Štular

znanstveni svetnik, izr. prof.+386 1 47 06 387

benjamin.stular@zrc-sazu.si
Benjamin Štular je višji znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitutu za arheologijo. Objavlja in raziskuje predvsem zgodnjesrednjeveško arheologijo, LiDAR v arheologiji, arheološki GIS in kuratorstvo digitalnih podatkov v arheologiji. Po doktoratu (2007) se je izpopolnjeval v Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Irskem. Kot vodilni raziskovalec na področju LiDARja v arheologiji vodi projekte, organizira mednarodna srečanja in razvija orodja za obdelavo podatkov zračnega laserskega skeniranja.

 

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2005, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Daljše bivanje v tujini:

 • 2004, 2005: Oddelek za Arheologijo, Masarikova Univerza v Brnu, Češka Republika
 • 2005: Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovaška, študijski obisk
 • 2005: Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, študijski obisk
 • 2006: Inštitut za arheologijo, Znanstvena akademija Slovaške (AV SAV), Nitra, Slovaška;
 • 2006: Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit na Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Nemčija
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Univerza v Leipzigu, Leipzig, Nemčija
 • 2009: Visual and Spatial Technologies Centre, Birminghamska Univerza, Birmingham, Velika Britanija.
 • 2010, 2011: Podoktorsko izpopolnjevanje na MSHE C.N. Ledoux, Université de Franche-Comté, Besançon, Francija
 • 2014: CENDARI TNA znanstveni sodelavec za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin, Irska..

Naziv:

višji znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

 • zgodnje- in visokosrednjeveška arheologija
 • uporaba GIS-ov in lidarskih podatkov v arheologiji
 • napredne metode dokumentiranja in diseminacije arheoloških podatkov (podatkovne zbirke, 3D "structure from motion", digitalne publikacije)

Pedagoška dejavnost:

 • 2017→ Docent, nosilec predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • 2017→ Docent, nosilec predmeta Prostorska arheologija – arheologija v prostoru. Metode in prakse raziskovanja prostora v arheologiji, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • 2019-2020 Docent, nosilec predmeta Spatial archaeology - archaeology in landscape. Methods and practice of studying Medieval landscapes in archaeology (20S 561.422), Univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija.
 • 2017–2019 Docent za predmet : Medieval and Post-Medieval Archaeology, University of Ljubljana/ Faculty of Arts, Department of Archaeology/ Slovenia
 • 2016 Gostujoči predavatelj: LiDAR data in archaeology, Institute of Archeology, Univerza. v Gradcu, Gradec, Avstrija
 • 2015 Guest lecturer: LiDAR data in archaeology, University of Arkansas, USA
 • 2014 CENDARI TNA Research Fellow za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin/ Irska

Organiziranje znanstvenih srečanj:

 • 2018 TRAIL 2018, Chief co-organizer, member of Organizing committee, member of Scientific Committee / Slovenia
 • 2016 TRAIL 2016, member of Scientific Committee / France
 • 2014 TRAIL 2014, member of Scientific Committee / France
 • 2014 Computer applications and quantitive methods in archaeology (CAA), session co-chair (Archaeology in the Woods: New Technologies, New Perspectives sensing)

Priznanja in nagrade

 • 2008: Researchers Exchange Program Exchange Award (British Council)
 • 2005: Štipendija za najuspešnejše mlajše raziskovalke in raziskovalce ZRC SAZU

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

član uredniškega odbora Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

član uredniškega odbora E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Monografije

Članki

Po 2020

Pred 2020

***

Spletne objave

2009

Benjamin Štular in Shane Keller
Historic Landscape Characterisation: Kobarid, Staro Selo, Drežnica, Ladra.
Ljubljana, Birmingham 2009.

2007

Suzana Štular, Benjamin Štular in Edisa Lozić
Javnomnenjska raziskava o podobi arheologije v javnosti. Ljubljana 2007.

2006

Zbirke ustnih izročil

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Nadgradnja vnosnega sistem za popisovanje izročila in prostora. Ljubljana 2006.

2005

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom. magistrsko delo, Ljubljana 2005.

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom (katalog; podatkovna zbirka). Ljubljana 2005.

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Sistem za vnos podatkov. Ljubljana 2005.

2001

Benjamin Štular
Arheologija Mengeškega polja v zgodnjem srednjem veku. Ljubljana 2001.

***

Benjamin Štular na Academia.edu

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
ARIADNEplus (01. januar 2019 - 31. december 2022)
Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt (MALiAp) (01. oktober 2019 - 30. september 2022)
Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (01. november 2018 - 31. oktober 2022)
SEADDA – Reševanje evropske arheologije pred digitalnim temnim vekom (04. marec 2019 - 03. marec 2023)
Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Zgodovinski atlas slovenskih mest (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Razvijanje raziskav trajnostne rabe kulturne dediščine v gorskih predelih. Konsolidacija podatkovnih zbirk o arheologiji v jugovzhodnoalpski regiji (01. januar 2018 - 31. december 2019)
Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti (01. maj 2017 - 30. april 2020)
ARKWORK - Arheološke prakse in proizvajanje znanja v digitalnem okolju (26. februar 2016 - 05. oktober 2020)
Svetišča (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
Ariadne (01. februar 2013 - 31. januar 2017)
Grobišče Župna cerkev v Kranju (01. julij 2011 - 31. december 2015)
CAMAA (15. januar 2013 - 14. januar 2015)
Mitska krajina kot vir znanj o urejanju prostora (01. maj 2009 - 30. junij 2010)
Kulturna dediščina Krvavca – priprava turističnega produkta in njegovega vodenja (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Računalniška arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov (aplikativni • 01. maj 2006 - 30. april 2008)
Zgodnje neagrarne naselbine kot prostor prenosa idej in znanja v srednjeveški Evropi (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2008)
Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države (interdisciplinarni • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)