Skip to main content
Dr. Benjamin Štular

znanstveni svetnik, izr. prof.+386 1 47 06 387

benjamin.stular@zrc-sazu.si
Benjamin Štular je višji znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitutu za arheologijo. Objavlja in raziskuje predvsem zgodnjesrednjeveško arheologijo, LiDAR v arheologiji, arheološki GIS in kuratorstvo digitalnih podatkov v arheologiji. Po doktoratu (2007) se je izpopolnjeval v Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Irskem. Kot vodilni raziskovalec na področju LiDARja v arheologiji vodi projekte, organizira mednarodna srečanja in razvija orodja za obdelavo podatkov zračnega laserskega skeniranja.

 

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2005, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Daljše bivanje v tujini:

 • 2004, 2005: Oddelek za Arheologijo, Masarikova Univerza v Brnu, Češka Republika
 • 2005: Archeologický ústav SAV, Nitra, Slovaška, študijski obisk
 • 2005: Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg, študijski obisk
 • 2006: Inštitut za arheologijo, Znanstvena akademija Slovaške (AV SAV), Nitra, Slovaška;
 • 2006: Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit na Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, Nemčija
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Univerza v Leipzigu, Leipzig, Nemčija
 • 2009: Visual and Spatial Technologies Centre, Birminghamska Univerza, Birmingham, Velika Britanija.
 • 2010, 2011: Podoktorsko izpopolnjevanje na MSHE C.N. Ledoux, Université de Franche-Comté, Besançon, Francija
 • 2014: CENDARI TNA znanstveni sodelavec za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin, Irska..

Naziv:

višji znanstveni sodelavec

Področje preučevanja:

 • zgodnje- in visokosrednjeveška arheologija
 • uporaba GIS-ov in lidarskih podatkov v arheologiji
 • napredne metode dokumentiranja in diseminacije arheoloških podatkov (podatkovne zbirke, 3D "structure from motion", digitalne publikacije)

Pedagoška dejavnost:

 • 2022→ Poletna šola: "The Wolves and the Caesars: Digital Landscape Archaeology in Slovenia. Archaeological field school teaching survey, excavation, LiDAR, and photogrammetry”, so-direktor (https://wolves-caesars.com/project-staff/)
 • 2017→ Docent, nosilec predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • 2017→ Docent, nosilec predmeta Arheologija krajine, Podiplomska šola ZRC SAZU
 • 2019-2020 Docent, nosilec predmeta Spatial archaeology - archaeology in landscape. Methods and practice of studying Medieval landscapes in archaeology (20S 561.422), Univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija.
 • 2017–2019 Docent za predmet : Medieval and Post-Medieval Archaeology, University of Ljubljana/ Faculty of Arts, Department of Archaeology/ Slovenia
 • 2016 Gostujoči predavatelj: LiDAR data in archaeology, Institute of Archeology, Univerza. v Gradcu, Gradec, Avstrija
 • 2015 Guest lecturer: LiDAR data in archaeology, University of Arkansas, USA
 • 2014 CENDARI TNA Research Fellow za digitalno humanistiko, Trinity College Dublin/ Irska

Organiziranje znanstvenih srečanj:

 • 2022 TRAIL 2018, Chief co-organizer, member of Organizing committee, member of Scientific Committee / Slovenia (https://trail.zrc-sazu.si/)
 • 2018 TRAIL 2018, Chief co-organizer, member of Organizing committee, member of Scientific Committee / Slovenia
 • 2016 TRAIL 2016, member of Scientific Committee / France
 • 2014 TRAIL 2014, member of Scientific Committee / France
 • 2014 Computer applications and quantitive methods in archaeology (CAA), session co-chair (Archaeology in the Woods: New Technologies, New Perspectives sensing)

Priznanja in nagrade

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

član uredniškega odbora Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

član uredniškega odbora E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Arheološki LiDAR

Arheologija srednjega veka

Monografije

Članki

 • ŠTULAR, Benjamin, EICHERT, Stefan 2020. Hilltop sites with Early Medieval military finds in the Eastern Alpine area : reverse engineering of predictive modelling. − V: DIESENBERGER, Max, EICHERT, Stefan, WINCKLER, Katharina (ur.). Der Ostalpenraum im Frühmittelalter - Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020, 213−230, 459−478.
 • ŠTULAR, Benjamin 2020. One phenomenon or many? Considerations on the role of selected sites in Slovenia : Na Bleku, Mali grad, and Gradišče above Bašelj. − V: DIESENBERGER, Max, EICHERT, Stefan, WINCKLER, Katharina (ur.). Der Ostalpenraum im Frühmittelalter - Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020, 231−243, 479−487.
 • ACHINO Katia Francesca, ŠTULAR Benjamin, RIHTER Jernej, RIHTER Janja, Assessing the intentionality of spatial organization. Cemetery of Župna Cerkev (Kranj, Slovenia) case study ( Preučevanje namernosti prostorske ureditve. Primer grobišča Župna cerkev v Kranju.) − Arheološki vestnik 70, 2019, 297–313.
 • PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez. Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, 333–397.

Digitalni podatki

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
TETRACHs (01. september 2022 - 31. avgust 2025)
AI4Europe (01. julij 2022 - 31. december 2025)
Napredne digitalne metode v arheologiji (bilateralni projekt • 01. januar 2023 - 31. december 2024)
Religiopolitika - Imperium Christianum in njegovi prebivalci (REPLICO) (mednarodni raziskovalni projekt • 01. maj 2023 - 30. april 2026)
Digitalna arheologija slovenske gradiščne pokrajine (bilateralni projekt • 01. julij 2022 - 30. junij 2024)
Identifikacija kamnolomov v rimski Panoniji (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
SEADDA – Reševanje evropske arheologije pred digitalnim temnim vekom (04. marec 2019 - 03. marec 2023)
Metodološka zrelost zračnega laserskega skeniranja v arheologiji - pilotni projekt (MALiAp) (01. oktober 2019 - 30. september 2022)
ARIADNEplus (01. januar 2019 - 31. december 2022)
Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku (01. november 2018 - 31. oktober 2022)
Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Razvijanje raziskav trajnostne rabe kulturne dediščine v gorskih predelih. Konsolidacija podatkovnih zbirk o arheologiji v jugovzhodnoalpski regiji (01. januar 2018 - 31. december 2019)
Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti (01. maj 2017 - 30. april 2020)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
ARKWORK - Arheološke prakse in proizvajanje znanja v digitalnem okolju (26. februar 2016 - 05. oktober 2020)
Svetišča (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
Ariadne (01. februar 2013 - 31. januar 2017)
Grobišče Župna cerkev v Kranju (01. julij 2011 - 31. december 2015)
CAMAA (15. januar 2013 - 14. januar 2015)
Mitska krajina kot vir znanj o urejanju prostora (01. maj 2009 - 30. junij 2010)
Kulturna dediščina Krvavca – priprava turističnega produkta in njegovega vodenja (aplikativni projekt • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Računalniška arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov (aplikativni projekt • 01. maj 2006 - 30. april 2008)
Zgodnje neagrarne naselbine kot prostor prenosa idej in znanja v srednjeveški Evropi (aplikativni projekt • 01. januar 2007 - 31. december 2008)
Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države (interdisciplinarni projekt • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)