Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka, dokumentalistka+386(0)14706291

stanka.drnovsek@zrc-sazu.si


Povezave


Rojena 24.12.1966 v Ljubljani. L. 1993 je diplomirala iz geografije in etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od jeseni 1995 je zaposlena kot strokovna sodelavka na ISN.

Sodelovala je pri projektu Multimedijska predstavitev Velike planine (Življenje, delo in izročilo pastirjev na zgoščenki) in pri raziskovanju maskiranja v Sloveniji (karnevala v Litiji in Cerknici). Je vodja dokumentacije ISN.

Trenutno delo: graditev vizualne zbirke kulturne dediščine, digitalne podatkovne zbirke inštitutskega slikovnega gradiva.

2003 Pust v Cerknici. V: FIKFAK, Jurij (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.), KRIŽNAR, Naško (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). O pustu, maskah in maskiranju : razprave in gradiva, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 289-296.

2003 Litijski karneval. V: FIKFAK, Jurij (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.), KRIŽNAR, Naško (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). O pustu, maskah in maskiranju : razprave in gradiva, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 271-278.

1998 Štiri tisočletja majevske civilizacije. V: BEVC-MALAJNER, Vera (ur.). Mehika in Kuba : zbornik referatov. Maribor: Zavod republike Slovenije za šolstvo.

1996 V soavtorstvu s SENEGAČNIK, Jožico. Začetki slovenskega industrijalstva: Šumi. V: STANONIK, Marija (ur.). Besede in reči, (Traditiones, 25). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

 

ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA - ZBIRANJE, VREDNOTENJE IN VAROVANJE GRADIVA, ARHIVOV IN DOKUMENTACIJE (PROJEKT NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE) (temeljni_raziskovalni • 01. januar 1996 - 31. december 2000)
MED IZROČILOM IN SEDANJOSTJO - ETNOLOŠKE RAZISKAVE (temeljni_raziskovalni • 01. julij 1998 - 30. junij 2003)
ŠEGE IN PRAZNIKI NA SLOVENSKEM V DRUGI POLOVICI 20. IN NA ZAČETKU 21. STOLETJA (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)
Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni • 01. maj 2011 - 30. april 2014)
Živa coprnija (interreg • 01. avgust 2017 - 30. november 2019)
Raziskovalna področja
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
karnevali
maskiranje
letne šege
večpredstavnost
videoteka
diateka
fototeka
arhiviranje slikovnega materiala
dokumentalistika
računalniške podatkovne zbirke
naravna in kulturna dediščina