Skip to main content

Odgovorna znanost

ZRC SAZU zagovarja pristop odgovorne znanosti, ki obravnava raziskovanje z vidika njegove integrativne družbene vloge. Temelji na ideji, da odgovorna znanost povezuje in prepleta delovanje raziskovalnih ustanov, univerz, gospodarstva, snovalcev politik, ter državljanov in državljank. Zato ZRC SAZU sodeluje z vsemi temi akterji v procesu raziskovanja in ustvarjanja znanja ter svoje dejavnosti prilagaja vrednotam, potrebam in pričakovanjem različnih družbenih skupin.

Pet stebrov odgovorne znanosti zajema etiko in integriteto, enake možnosti (vključno z enakostjo spolov), vključevanje javnosti, prost dostop in izobraževanje o znanosti.

Enake možnosti
Enake možnosti
Enake možnosti
Etika in integriteta
Enake možnosti
Komisija EIEM

dasdsaddddddddd ddddddddddddd dddddddddddd dddda sdadsa sdsaddassadsadsads dsadasddasda sdasasddasa dsasd adsasdasdaa dsadsadsasdasdasd sdaadsasdsadsd asadasdasdasdas dasdasdasdadsasdas dadsadsasdasd